Klingstagården

Välkommen till Klingstagården

Aktuellt

DAGS ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN FÖR 2023!


Vi är så tacksamma för ert årliga stöd, det är en stor anledning till att vi kan fortsätta ha kvar vår fina gård och anordna evenemang och aktiviteter för oss all här i bygden! 2023 blir ett avgörande år då vi hoppas kunna ta oss ur den pandemi-svacka vi har befunnit oss i så länge. Inspirationen är på topp och vi hoppas att ni vill hänga med.


Så, medlemmar från förr, dags att förnya medlemskapet för i år! Och till er som vill bli medlem för första gången- välkomna! Allt som krävs är en erlagd medlemsavgift.


Familj: 250 kronor

Enskild medlem: 120 kronor


Swisha till: 123 526 387 6

eller betala till PlusGirokonto: 690706-7

Betalningsmottagare: Föreningen Klingstagården


Märk betalningen med din e-postadress *


(*Genom att lämna din e-postadress samtycker du till att vi använder den för att hantera ditt medlemskap och kommunicera med dig i egenskap av medlem.)TACK OCH VÄLKOMNA!


ÅRSMÖTE

Söndag 26/2  kl. 15


Välkomna till Klingstagårdens årsmöte! Vi summerar året som gått och blickar framåt. Årsmötet är öppet för alla medlemmar av föreningen. Om du har förslag som du önskar tas upp på mötet, mejla gärna till klingstagarden@gmail.com senast en vecka innan mötet.
Vi bjuder på kaffe och kaka!


Handlingar till mötet såsom verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och budget finns tillgängliga vid förfrågan.

Förslag på dagordning:

1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

2. Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.

3. Revisorernas berättelse

4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

5. Fastställande av medlemsavgifter.

6. Val av föreningens vaktmästare/uthyrningsansvarig och fastställande av arvode för denna.

7. Planering av årets aktiviteter samt behandling av budget för det kommande verksamhetssåret.

8. Behandling av i rätt tid inkomna propositioner och motioner.

9. Val av ordförande, sekreterare och kassör, övriga ledamöter samt 1 suppleant.

10. Övriga frågor


Välkomna!