Klingstagården

Välkommen till


Klingstagården

Aktuellt

Årsmöte onsdag 28/2 kl. 18:30


Välkomna till Klingstagårdens årsmöte! Vi summerar året som gått och blickar framåt. Årsmötet är öppet för alla medlemmar av föreningen. Om du har förslag som du önskar tas upp på mötet, mejla gärna till klingstagarden@gmail.com senast en vecka innan mötet. Vi bjuder på kaffe och kaka!


Dagordning:


 1. Fastställande av röstlängd för mötet 
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 3. Val av protokolljusterare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
 5. Fastställande av dagordning. 
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
 7. b) Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret. 
 8. Revisorernas berättelse 
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
 10. Fastställande av medlemsavgifter. 
 11. Val av föreningens vaktmästare/uthyrningsansvarig och fastställande av arvode för denna.
 12. Val av revisor/er
 13. Planering av årets aktiviteter samt ev. behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret. 
 14. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner). 
 15. Val av ordförande, sekreterare och kassör, övriga ledamöter samt 1 suppleant.
 16. Övriga frågor


Handlingar till mötet såsom verksamhetsberättelse och revisionsberättelse  finns tillgängliga vid förfrågan.
Familjedag på isen + Pubafton 9/3

kl. 11 - 14


Nu är det äntligen dags för den årliga familjedagen på Klingstatjärn!

Föreningen Klingstagården anordnar pimpeltävling, lotteri och tipsslinga för barn. Vi säljer kolbullar och hamburgare.
Klingstabygdens IF håller finaldag i Vinterutmaningen.

Kl 11:00 Familjedagen startar, anmälan och inbetalning för Pimpeltävlingen.
Kl 11:30 Pimpeltävlingen startar och avslutas kl. 13:30.
Pris för att delta i pimpeltävlingen:
50 kr för vuxna
20 kr för barn

Anmälan och betalning sker på plats när du kommer.

Klasser:
Störst fisk i vikt (Alla mot alla)
Vuxenklass: Mest fisk i vikt
Barnklass: Mest fisk i vikt

VINTERUTMANINGEN med Klingstabygdens IF
"Sista-kilometerna-runt"
Kl 11:30-13:30
Under den här tiden (drop in och drop out när du vill!) får du dubbla varje skidkilometer som du avverkar. Så – passa på att samla de sista poängen för din by!
Det åtråvärda vandringspriset delas ut till den by som går segrande ur kilometerstriden. Priser lottas också ut bland de deltagare som samlat minst 10 poäng.

Läs mer om tävlingen och se ställningen mellan byarna:http://www.klingstabygdensif.se


PUBAFTON för medlemmar!

Kl. 19-24

För dig som är medlem och vuxen anordnar vi pub på Klingstagården från kl 19. Varmt välkomna!