Bygden

Dalen med de två bergen

Runt Klingstatjärn finns flera byar som har rötter i järnåldern vilket hörs av namnen –

Allsta, Klingsta, Tunbyn, Vi. Bynamn som slutar på -sta syftar på ett boställe. Sta betyder ”ställe” och förleden brukar vara ett personnamn. Allsta hette förmodligen ”Alles ställe” från början. Namnet Vi antyder att en helig plats vigts åt en förkristen gud. Ordet kommer av Vigja som betyder inviga eller helga och oftast är förleden namnet på guden som platsen helgats åt. Här har Vi ingen förled så det är svårt att gissa sig till vad som var heligt. Kanske Viforsen i sig var helig.


Den var under järnåldern det första hindret när man begav sig vattenvägen uppför Ljungan från havet. Den första forsen, när man kom från havet uppströms de stora älvarna, var åtminstone under stenålder en helig plats där hällristningar ristades. Så var det i Nämforsen vid Ångermanälven och i Stornorrforsen i Umeälven. Det var en annan tid och en annan tro, och ännu vet ingen hur människor förhöll sig till den första forsen under järnålder.


Källa: Klingstatjärn – levande forntid

Murberget Länsmuseet Västernorrland och Lars Göran Spång


Murberget Länsmuseet Västernorrland har tillsammans med författaren Lars Göran Spång tagit fram ett häfte om vår bygd som heter: Klingstatjärn - levande forntid

Läs mer och ladda ner häftet här!

Företag & Föreningar i bygden

Vill du också finnas länkad här?

Skicka information till oss så lägger vi ut det.

Skicka mail till hej@klingstagarden.se