Ordningsregler

Ordningsregler

TILLTRÄDE OCH AVLÄMNING


• Tillträde tidigast kl 12.00 uthyrningsdagen om inget annat överenskommits med uthyraren.

Från kl 01.00 ska lokalen vara tömd på gäster och stängas.

• Lokalen ska vara städad och nyckeln återlämnad senast kl. 12.00 dagen efter.


Obs! Vid försenad återlämning av nyckel tillkommer 25 kr per påbörjad timme från kl 12.00.


Klingstagården ligger mitt i ett bostadsområde vilket ställer extra krav på ljudnivå  och städning av utomhusmiljön.  Den hyresansvariga gästen informerar övriga gäster om ordningsreglerna och ser till att de följs.


LJUDNIVÅ


Från kl 23.00 ska alla fönster och dörrar hållas stängda om musik spelas. Ljudvolymen utomhus ska hålla en normal samtalsnivå.


• Fyrverkerier eller liknande får ej användas.


STÄDNING


Utomhus

- Städa gården från exempelvis burkar och skräp. Se även över slänten.

- Töm askkoppen vid entrén.

- Beakta privat mark runtomkring Klingstagården.


Toaletter

- Töm papperskorgar

- Rengör toalettstolar och tvättställ

- Torka golvet


Hallen

- Ta ut och damma av hallmattorna, sopa och torka golvet.


Kök

- Torka golv, arbetsbänkar, spis och diskbänk.

- Ta bort filter i kaffebryggare och rengör bryggaren.

- Följ instruktionerna för diskmaskinen.

- Byt sopsäck och lägg den använda sopsäcken i soptunnan vid parkeringen.

OBS! Sopsäck får ej ställas bredvid tunnan. Fåglarna sprider ut soporna.


Stora salen

 -Sopa och torka golvet.

- Torka av bord och stolar. 

- Återställ möbler, gardiner och övrig inredning till ursprungligt skick.

- Luftvärmepumpen ska alltid stå på 19 grader.


STRAFFAVGIFTER


Du kan bli ersättningsskyldig om:


- Ordningsreglerna ej efterföljs, inklusive städning utomhus (3000 kr)

- Byggnaden eller inventarier skadas (3000 kr)

- Städningen inomhus är undermålig eller utebliven (1000 kr)


AVBOKNING


Vid avbokning senare än 2 veckor före uthyrningsdatum utgår en avgift på halva uthyrningspriset.